Hankintaketjumme

Hankintaketjun avoimuus sekä läpinäkyvyys on keskeinen periaate koko paahtimomme toiminnalle.

Green Coffee Buyer- toiminta

Kahvin hankintaketjussa keskeisenä välittäjänämme toimii Green Coffee Buyer, joka tekee tiivistä yhteistyötä kahvin tuottajien ja paahtimoiden kanssa. He etsivät Kirjalan paahtimolle sopivia kahveja kriteereidemme mukaan ja asettavat myös vaatimuksia kahvin tuottajille.

Green Coffee Buyer mahdollistaa suoran yhteydenpidon kahvin tuottajien ja viljelijöiden kanssa, luoden näin vahvoja ja kestäviä suhteita kahvin alkuperämaahan ja tiloihin.

Algrano

Cafe Imports

Nordic Approach

Jäljitettävyys

Kaikki meille tuleva kahvi on täysin jäljitettävissä takaisin alkuperätiloille asti. Tiedämme, mistä kahvi tulee, kuka sitä viljelee ja millaisissa olosuhteissa se on kasvanut. Tämä tarkoittaa tietoa esimerkiksi viljelymenetelmistä, maaperästä ja kasvuympäristöstä. Koska kahvin laadun ylläpitäminen voi olla haasteellista vuodesta toiseen, erilaiset tekijät kuten luonnonkatastrofit voivat vaikuttaa satoon. Tämä saattaa välillä heijastua myös valikoimaamme, mutta meille on tärkeää ylläpitää jatkuvia ja kestäviä yhteistyösuhteita hyviksi todettuihin alkuperätiloihin.

Prosessointi

Kahvin keruu ja lajittelu tapahtuu aina käsin joka varmistaa sen laadun säilymisen. Papujen prosessointi vaihtelee, ja siihen käytetään erilaisia menetelmiä kuten pesua ja luonnonmukaista käsittelyä, mikä vaikuttaa merkittävästi kahvin lopulliseen makuun.

Paahtoprosessimme on avointa lukuun ottamatta muutamia salaisia reseptejä, jotka on kehitetty optimaalisen maun saavuttamiseksi. Jokainen uusi kahvi käy läpi useita paahtamisen testieräitä löytääkseen parhaan mahdollisen paahtoasteensa ja makunsa.

Käytämme paahtamiseen hollantilaista Giesen-paahtokonetta ja pyrimme hyödyntämään aurinkoenergiaa toiminnassamme. Lopuksi kahvit pakataan käsityönä, jossa jokainen pakkaus käsitellään, tarkistetaan, punnitaan, ja tarroitetaan erikseen.